9. decembra 2015

Schéma zóny

etapizácie výstavby:
I. ETAPA
pozemky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
II. ETAPA
pozemky č.: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
III. ETAPA
pozemky č.: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 28, 30, 31, 32, 33, 34